+40 745 832 995 office@turismdelta.ro Turismdelta

Lacul cu Cotețe

Excursii in Delta Dunarii

Lacul Cotețe

Delimitare: Lacul Cotețe este cuprins în zona Purcelu (-2/-4 altitudine în această depresiune lacustră) cu lacurile de mică adâncime Cotețe, Carasu și Purcelu. Limita nordică a lacului este limitată de canalul Sireasa, la nord-est canalul Purcelu iar la sud Lacul Carasu, iar în rest este înconjurat de zonă de zăvoaie și mlaștini. Zona acestor lacuri și împrejurimile acestora fiind caracteristice deltei fluviale, adaptate la amplitudinea mare ale undei de viitură cu floră specifică, nuferi albi și galbeni, galerii de sălcii.

Fauna: Este o zonă importantă de cuibărit care adăpostește una dintre cele mai mari colonii de cormorani din Delta Dunării. Găzduiește una dintre marile colonii polispecifice din RBDD, importantă pentru populațiile speciilor: Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo), Egreta mică (Egretta garzetta), Cormoranul mic (Microcarbo pygmaeus), Stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), Stârcul galben (Ardeola ralloides), Țigănușul - Ibis (Plegadis falcinelus), Lopătarul (Platalea leucorodia), Stârc cenușiu (Ardea cinerea), Cioara de semănătură (Corvus frugilegus).

Obiective: Zonele prezintă un mare interes pentru cei pasionați de birdwaching (unde zeci de mii de păsări și-au făcut cuib). Aveți posibilitatea de a fotografia și filma diverse specii de păsări ce au făcut Delta renumită în întreaga lume, printre care lebedele și pelicanii. Puteți admira modul în care acestea clocesc și își hrănesc puii, în mijlocul splendidelor peisaje din împrejurimi. Ciori, care să fure ouăle din cuib când lipsesc părinții, în care păsările să fie nevoite să își păzească cuibul, de frica hoților.

Mamifere: Zona adăpostește o populație importantă de nurcă europeană (Mustela lutreola), vidră (Lutra lutra) și pisică sălbatică (Felis silvestris).